Tel: 024.62688803    Fax: 024.62688804

Hot line: Mr Toàn 0962 08 3232

Email: chamucngonnhat@gmail.com

https://www.facebook.com/chamuchalonggiatay

Website: mucmotnang.com.vn

Tại Hạ Long: Ki ốt số 46 – 47 , chợ Hạ Long 1, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Tại Hà Nội: Số1, Trung Yên 10B – Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội